Alternatief nieuwskanaal

Geheime inlichtingendiensten;De oprichting en hun bestaan

Wellicht kunnen bezoekers of factcheckers dit bestempelen als onwaar, maar als we de geschiedenis induiken en ons breder gaan oriënteren op dit, dan zijn er toch bijzondere dingen hierin waar te nemen.
Dingen die wij geleerd hebben op school over de geschiedenis, blijken toch niet zo te zijn zoals het ons verteld wordt. In deze blog probeer ik dit zo goed mogelijk uit te leggen.
Als we dieper ingaan op deze materie, dan zijn er schokkende feiten die je pet soms te boven gaat.
Als je al ingaat op wie de macht heeft en probeert te begrijpen hoelang dit al is en dat ze het proberen vast te houden, dan wordt het interessant.
Iedereen kent wel de inlichtingendiensten zoals de CIA, Mossad, MI6 en de AIVD.
Deze NGO’s(Non Government Organisations) hebben “geen politiek belang”.
Je snapt wel, dat als iets tussen aanhalingstekens sta, dat dat natuurlijk wel zo is, maar afijn we beginnen makkelijk.
Er zal zeker in het vervolg hierop ingegaan worden, maar voor nu is het goed zo.
MI6:
De Secret Intelligence Service (SIS), informeel beter bekend als MI6 (Military Intelligence, Section 6), is de Britse buitenlandse inlichtingendienst, de zusterdienst van de Security Service (MI5). De dienst werd opgericht in 1909 vanwege toenemende dreiging vanuit het Duitse Keizerrijk maar haar bestaan werd pas officieel bevestigd in 1994. MI6 heeft haar hoofdkantoor aan de Vauxhall Cross in Londen en kijkt uit over de Theems. De inlichtingendienst is beroemd geworden door vele films en boeken, waarin James Bond en George Smiley de bekendste personages zijn.
Bron:Secret Intelligence Service – Wikipedia
CIA:
De Central Intelligence Agency (CIA) is de buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten. Deze instelling is verantwoordelijk voor het verkrijgen en analyseren van informatie over regeringen, bedrijven en personen, waarna ze deze informatie doorgeeft aan de verschillende onderdelen van de Amerikaanse overheid.
Bron:Central Intelligence Agency – Wikipedia
Mossad:
De Mossad, verkorte naam van: Hebreeuws: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim ( uitspraak (info / uitleg)), Instituut voor Informatie-inwinning en Speciale Taken, is een van de drie organisaties binnen de Israëlische geheime dienst, naast de Aman (de geheime dienst van het Israëlisch defensieleger IDF) en de binnenlandse veiligheidsdienst Sjabak, ook wel bekend als Sjien Beet. In 2018 telde de Mossad zo’n 7000 medewerkers verdeeld over acht afdelingen. Het hoofdkantoor is gevestigd ten noorden van Tel Aviv. De Mossad werd opgericht op 13 december 1949 door de toenmalige Israëlische premier David Ben-Gurion.
De Mossad dient niet verward te worden met de Mossad Le’Aliyah Bet, die van 1939 tot 1948 illegale immigraties naar Palestina organiseerde.
Bron:Mossad – Wikipedia

AIVD:
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzamelt.

De AIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. De militaire tegenhanger van de AIVD is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Net als zijn voorganger heeft ook de AIVD bij zijn buitenlandse partners een zeer goede naam en neemt als zodanig deel aan vele gezamenlijke operaties en een reeks van internationale samenwerkingsverbanden, waarbij de dienst een substantiële inbreng heeft.
Bron:Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – Wikipedia
Diverse inlichtingendiensten zijn “geheim”, maar zijn wel zeer actief op het gebied van veiligheid en dreiging en een enkele veiligheidsdiensten zijn al heel vroeg in hun geschiedenis betrokken bij diverse discutabele gebeurtenissen zoals financieren van oorlogen en ander praktijken.
In een volgende blog zal ik dit verder belichten.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *